9.3.09

LA GRAN FESTA !. ASSAIG HOMENATGE. (6)

ELS CAPS D'ESQUADRA DELS ARAGONESOS
(Potser els millors)
Tradició i ritme,
moviments heretats de pares a fills,
un estil únic i acurat,
homes de somriure ample i maneig àgil,
els Caps d'esquadra dels Aragonesos,
feliç trobada amb l'aire, l'arma simbòlica
i l'orgull de presidir als deu amics, als deu companys,
a l'esquadra estimada.Quin espectacle !