2.5.09

Video el "CIUDAD"

Les imatges de l'esquadra en la pel·lícula del Diari "CIUDAD".