11.6.08

LA NIT DE LA DECISIÓHome de gran valor. Veterà Aragonés:


has pronunciat ja el DEU VULT !!! per tercera vegada ?


Glòria a tu !!!. Si ho has fet.